Hoe ziet het programma eruit?
EDOMAH staat voor ergotherapie bij ouderen met dementie én hun mantelzorger aan huis. Het EDOMAH programma is ook bij uitstek geschikt voor de patiënten die thuis wonen en waarbij de mantelzorger overvraagt wordt, of overvraagt dreigt te worden. Deze therapie is dus geschikt voor iedereen die een chronische ziekte heeft, waarbij het thuisfront de vele zorgtaken overneemt. Het is een ergotherapeutische behandelvorm die er om bekend staat zowel de hulpvragen vanuit de cliënt, als de hulpvragen vanuit de mantelzorger mee te nemen in de therapie.

In deze therapie kijkt de ergotherapeut samen met de cliënt en mantelzorger naar welke activiteiten voor hen belangrijk zijn en welke mogelijkheden er zijn deze activiteiten naar zo veel mogelijk tevredenheid te kunnen uitvoeren.

Het programma bestaat uit de volgende fases:

Kennismaking en probleeminventarisatie:
In deze fase zal de ergotherapeut het levensverhaal van de oudere met dementie achterhalen om te kijken wat belangrijk is voor deze persoon. Daarnaast zal de ergotherapeut achterhalen hoe de mantelzorger de zorg ervaart.

Doelbepaling:
In deze fase gaat de ergotherapeut samen met de dementerende en mantelzorger in gesprek. Gezamenlijk worden doelen opgesteld voor de dementerende oudere, de mantelzorgers of een hulpvraag die beide betreft.

Uitvoer van het plan van aanpak om de doelen te behalen:
In deze fase wordt er samen aan de doelen gewerkt die zowel door de cliënt als mantelzorger zijn opgesteld. Voor de mantelzorgers kan het programma leiden tot meer controle over de situatie, meer bekwaamheid, meer gevoel van competentie en daarmee het ervaren van een grotere kwaliteit van leven.