Vallen is bij ouderen een veelvoorkomend probleem. Uit onderzoek is gebleken dat valpreventie zeer effectief is. Risicofactoren voor vallen zijn onder andere evenwichtsproblemen, duizeligheid, visus- of oogproblemen en medicatiegebruik. Ook incontinentie, angst of een onveilig omgeving beïnvloeden het valgevaar.

De ergotherapeut bespreekt in het eerste gesprek (de intake) met u wat u allemaal doet op een dag en wat u belangrijk vindt. Er worden testen gedaan om de risico's op vallen te scoren. De vervolgbehandelingen worden in overleg met u gepland.

Tijdens deze behandelingen worden er activiteiten geoefend die voor u van belang zijn. U kunt hierbij denken aan het meenemen van de koffie naar de woonkamer, het bereiden van een maaltijd of het douchen en aankleden.

Indien noodzakelijk worden er hulpmiddelen en/of voorzieningen aangevraagd bij gemeente of zorgverzekeraar.